Tanec

Taneční repertoár je vybírán z barevné palety tradičních tanců oblastí Plaska, Dolnobělska, Kralovicka a Plzeňska. Pramenem jsou sbírky Národopisného muzea v Plzni, Muzea v Mariánské Týnici, popisy tanců kralovického učitele O. Šnajdaufa a hlavně pak zápisy ze sběru Zdeňka Bláhy.

Předností taneční složky je technická vybavenost, výrazové schopnosti jednotlivců a umění vtáhnout diváka do dění na jevišti. V choreografickém zpracování tanečních čísel lze často vystopovat společného jmenovatele - úsměvný, laskavý humor.

Každý tanec je ucelený obrázek se sdělnou srozumitelnou dějovou linkou a tanečníci, většinou pocházející z venkovského prostředí ho interpretují se zemitostí sobě vlastní.

Stejně jako muzika, tak i taneční složka se opírá o tvůrce z vlastních řad. Vedoucí taneční složky jsou manželé Markéta a Jan Jílkovi.